E-Health

Впровадження електронної системи охорони здоров’я розпочалося після прийняття Закону України «Про державні фінансові гарантіїмедичного обслуговування населення» і стало однією з найбільш масштабних організаційних змін в охороні здоров’я.

Упродовж 2018–2019 років до електронної системи підключилисяпрактично всі заклади первинної медичної допомоги, а також аптеки(в тому числі приватні), які прийняли рішення про участь у програмі «Доступні ліки». Підключення закладу до електронної системи охорони здоров’я єобов’язковою умовою його участі у програмі медичних гарантій,тому що виплата коштів Національною службою здоров’я Україниздійснюється на основі документів, поданих в електронному вигляді. З 2020 року програма медичних гарантій охопить, крім первинної,ще сім видів медичної допомоги, отже, електронна система охорониздоров’я запрацює і в цих закладах. До складу електронної системи охорони здоров’я входятьцентральна база даних та медичні інформаційні системи, між якимизабезпечено автоматизований обмін інформацією, даними тадокументами.

Порядок функціонування електронної системи охорони здоров’язатверджено постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питанняелектронної системи охорони здоров’я».

Повноваження та обов’язки щодо електронної системи охорониздоров’я розподілено так:

  • власником центральної бази даних, у тому числі майновихправ на її програмне забезпечення, є держава в особі Національної служби здоров’я України;
  • Міністерство охорони здоров’я України є розпорядником Реєстру медичних спеціалістів та Реєстру суб’єктівгосподарювання у сфері охорони здоров’я та володільцем їх відомостей, а також регулює впровадження електронноїсистеми на нормативно-правовому рівні;
  • НСЗУ забезпечує функціонування електронної системи тавеб-сайту, на якому розміщується інформація про неї;
  • є розпорядником інших реєстрів та володільцем їх відомостейта іншої інформації в центральній базі даних;
  • державне підприємство «Електронне здоров’я» єадміністратором центральної бази даних.
Детальніше...
Детальніше у розділах: