Електронний лікарняний

Листок непрацездатності – це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв’язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів.

Перехід від паперового до електронного формату листка непрацездатності є одним з завдань впровадження електронного документообігу загалом та електронної системи охорони здоров’я зокрема.
Першим етапом у цьому напрямі стало утворення Електронного реєстру листків непрацездатності.

Такий Реєстр було утворено у 2018 році,а у 2019 році затверджено Порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього.Реєстр формує та веде Пенсійний фонд України, який єволодільцем даних Реєстру. Суб’єктами інформаційного обміну є Міністерство охорониздоров’я України, Національна служба здоров’я України,Пенсійний фонд України та Фонд соціального страхування.

Реєстр складається із записів про тимчасову непрацездатність, які створюються автоматично програмними засобами. Запис про тимчасову непрацездатність містить відомості про:

  1. пацієнта (у разі непрацездатності особи, яка доглядаєіншу (хвору) особу);
  2. тимчасово непрацездатну особу;
  3. випадок тимчасової непрацездатності;
  4. особу, яка засвідчила відомості про випадок тимчасовоїнепрацездатності і зареєструвала медичний висновок велектронній системі охорони здоров’я:
    заклад охорони здоров’я;
  5. дані для забезпечення збору статистичної інформаціїзгідно з МКХ-10 або ICPC-2-Е;
  6. суму допомоги, що нарахована на підставі листканепрацездатності;
  7. відмову в наданні застрахованій особі допомоги потимчасовій непрацездатності та її причини:
  8. порушення встановленого порядку видачі та продовженнялистка непрацездатності за результатами перевіркиобґрунтованості його видачі та продовження.

Електронний листок непрацездатності та електронний реєстрлікарняних після їх повного запуску спростять оформлення непрацездатності та нарахування виплат.Упорядкування обміну даними щодо лікарняних дасть змогу нелише проаналізувати їх в аспекті захворюваності, оплати працітощо, а й зменшити зловживання та зекономити кошти роботодавців.

Детальніше...
Детальніше у розділах:
Про головне