Стратегія розвитку

Основні завдання, засади, напрями та принципи розвитку системи громадського здоров’я викладено в Концепції розвитку громадського здоров’я (для впровадження якої затверджено план заходів). На сьогодні це ключовий документ галузі, що визначає її відправні точки і перспективи на кілька років (реалізацію Концепції заплановано на 2017–2020 роки).

Для законодавчого унормування громадського здоров’я розроблено та оприлюднено для громадського обговорення законопроект «Про систему громадського здоров’я». Поточна редакція законопроекту містить низку статей, зміни до чинних законів, які стосуються аспектів громадського здоров’я, та нову редакцію Закону України «Про санітарне та епідемічне благополуччя населення».

Стратегію розвитку галузі визначають документи за актуальними напрямами громадського здоров’я, зокрема щодо:

 • неінфекційних захворювань;
 • біологічної безпеки та біологічного захисту;
 • реагування на надзвичайні події;
 • боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів;
 • розвитку імунопрофілактики та захисту населення від вакцинокерованих інфекцій;
 • розвитку національної системи крові.

Серед інших новацій, що визначатимуть розвиток галузі, зокрема, такі:

 • розбудова національного та формування мережі регіональних центрів громадського здоров’я;
 • оптимізація лабораторної мережі, формування переліку лабораторій зі статусом референс-лабораторій;
 • впровадження електронних систем обміну інформацією, спостереження за захворюваннями;
 • організація здобуття освіти та безперервного професійного розвитку за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я»;
 • визнання громадського здоров’я як професії – внесення змін до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» за напрямом «Громадське здоров’я».

Подальші кроки у стратегії розвитку громадського здоров’я визначатимуться в напрямі наближення законодавства і практик України до принципів acquis ЄС, що передбачено Главою 72 Угоди про асоціацію з ЄС.

Детальніше...
Детальніше у розділах: