Національний перелік лікарських засобів

До Національного переліку основних лікарських засобів включаються якісні, ефективні, безпечні лікарські засоби, необхідні для забезпечення надання медичної допомоги населенню.

Він формується на основі останньої актуальної версії Базового переліку основних лікарських засобів (Model List of Essential Medicines), рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Пропозиції щодо змін до Національного переліку готує експертний комітет з відбору та використання основних лікарських засобів, який діє при Міністерстві охорони здоров’я України.

При відборі ліків враховуються (крім згаданого Базового переліку) такі чинники:

  • перелік пріоритетних хвороб та патологічних станів, їхні епідеміологічні показники та економіко-соціальні наслідки;
  • галузеві й національні державні програми;
  • встановлені соціальні гарантії;
  • особливості надання медичної допомоги всіх видів.

Зміни до Національного переліку затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Положення про Національний перелік, до нього включаються лікарські засоби, що відповідають визначеним критеріям якості та ефективності.

Цей перелік не замінює собою Державного реєстру лікарських засобів України.

Він є орієнтиром у виборі лікарських засобів для їх закупівлі і застосування.

Так, з 1 вересня 2017 року заклади охорони здоров’я, що фінансуються за бюджетні кошти, забезпечують потребу в лікарських засобах за рахунок тих із них, які включено до Національного переліку.

Програма «Доступні ліки» також охоплює лікарські засоби тільки з Національного переліку.

Детальну інформацію про Національний перелік основних лікарських засобів наведено на сайті: https://www.natsperelik.com.ua.

Детальніше...
Детальніше у розділах: