Зміни в політиці лікарських засобів

Державною стратегією реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на період з 2018 до 2025 року, окреслено зміни, щоб забезпечити відповідність лікарських засобів критеріям якості, ефективності, доступності, безпечності та раціонального використання.

Основні завдання стратегії охоплюють такі сфери: (1) відбору лікарських засобів до Національного переліку основних лікарських засобів; (2) доступності; (3) фінансування; (4) постачання; (5) державного регулювання та забезпечення якості; (6) раціонального використання; (7) розробки та дослідження лікарських засобів.

Для належного відбору лікарських засобів до Національного переліку передбачено здійснювати регулярний перегляд та оновлення переліку з урахуванням розвитку фармацевтичних технологій, ефективності лікарських засобів, стандартів лікування.

Доступність лікарських засобів вирішується шляхом подальшого впровадження механізмів їх закупівель за бюджетні кошти,. Важливим чинником доступності лікарських засобів також є удосконалення підходів до їх ліцензування, патентування та реєстрації, що дає змогу запустити в обіг нові якісні та ефективні лікарські засоби.

Сферу фінансування лікарських засобів передбачається удосконалити за допомогою механізмів моніторингу витрат, оптимізації публічних закупівель та врахування потреби в лікарських засобах (моделі розрахунку якої вже впроваджено).

Постачання лікарських засобів охоплює етапи доставки, зберігання та розподілу. В цьому напрямі заплановано впровадити стандарти належної практики (для аптек та організацій, які забезпечують зберігання ліків і не є дистриб’юторами), а також розробити госпітальні упаковки лікарських засобів (для економії бюджетних коштів).

Удосконалення державного регулювання передбачає розробку нормативних актів, спрямованих на гармонізацію законодавства України з законодавством ЄС, у тому числі поступове взаємне визнання державної реєстрації лікарських засобів, обмін інформацією про їх ефективність та безпеку.

Для забезпечення якості лікарських засобів заплановано впровадження міжнародних стандартів системи забезпечення якості продукції та послуг, удосконалення механізмів контролю та інспектування з урахуванням міжнародних підходів і практики країн ЄС.

Раціональне використання спрямоване на вирішення проблем недостатнього, надмірного та недоцільного призначення лікарських засобів. Урядом України заплановано низку заходів, спрямованих на підвищення поінформованості громадян і медичних працівників про лікарські засоби, оновлення стандартів надання медичної допомоги тощо.

Стимулювання розробки та дослідження лікарських засобів буде здійснено через посилення наукового потенціалу, дослідницької інфраструктури та фінансування розробок лікарських засобів, створення середовища для клінічних випробувань.

Реалізація Державної стратегії, запланована на 2018–2025 роки, стане передумовою подальшого розвитку галузі в довгостроковій перспективі.

Детальніше...
Детальніше у розділах: