Медична освіта

Основні параметри змін у медичній освіті (принципи, напрями, завдання, очікувані результати) визначено Стратегією розвитку медичної освіти в Україні (2019), яка передбачає:

  • підвищення якості вищої медичної освіти, що включає посилення вимог до рівня знань вступників та студентів, оновлення змісту освіти, посилення практичної складової;
  • реформування післядипломної освіти, що включає оновлення інтернатури та лікарської резидентури, впровадження безперервного професійного розвитку;
  • ефективне фінансування та управління закладами вищої освіти – перехід на модель фінансування закладу відповідно до потреби, вартості підготовки одного студента і показників діяльності закладу;
  • розвиток академічної культури в медичній освіті, що включає впровадження принципів академічної доброчесності та перевірки на плагіат усіх дисертацій та студентських робіт;
  • поліпшення якості наукових досліджень очікується здійснити шляхом покращення матеріальної та фінансової бази досліджень, стимулювання науковців до публікацій у міжнародних журналах та участі в міжнародних конференціях, а також покращення якості дисертацій.

Впровадження Стратегії розраховано на десять років і повинно забезпечити комплексний характер змін у медичній освіті, належний рівень підготовки медичного працівника, а отже – підвищення якості медичних послуг, які надаються населенню.

Детальніше...