Безперервний професійний розвиток

Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я було затверджено Кабінетом Міністрів України у 2018 році.

Особливістю безперервного професійного розвитку є те, що він може відбуватися за різними формами освіти (формальної, неформальної та інформальної) та поєднувати різні види діяльності за кожною з них.

Лікарі самостійно обирають заклад, форму освіти і види діяльності. Тим самим формується конкурентне середовище серед закладів – провайдерів безперервного професійного розвитку. Це вимагає чіткого визначення вимог до якості їхніх послуг та зміни моделі фінансування – виділення коштів на підвищення кваліфікації кожного лікаря (подібно до вже налагодженої моделі «гроші ходять за пацієнтом»).

За кожним видом діяльності нараховується певна кількість балів. Упродовж року лікар повинен набрати мінімум 50 балів (максимальна кількість не обмежується).

Облік балів за проходження безперервного професійного розвитку рекомендований у 2019 році та обов’язковий з 1 січня 2020 року. Щорічна перевірка особистого освітнього портфоліо з балами безперервного професійного розвитку розпочинається у 2021 році.

Такий механізм щорічного набору балів спонукає лікарів до постійного професійного вдосконалення і тим самим сприятиме наданню ними більш сучасних та якісних медичних послуг.

Детальніше...
Детальніше у розділах:
Про головне