Додипломна освіта

Зміни в додипломній медичній освіті спрямовані на те, щоб знання, уміння і навички, набуті студентом, були сучасними, конкурентними, відповідали його професійним і науковим інтересам, а також потребам галузі.
Для покращення відбору вмотивованих вступників на спеціальності галузі знань «22 Охорона здоров’я» здійснюється поетапне підвищення вимог до рівня їхніх знань, підтверджених балами ЗНО.

Нові підходи до навчання студентів включають:

  • оновлення змісту освіти на основі досягнень медичної науки та доказової медицини, зокрема розробку/оновлення навчальних програм, навчальних планів, стандартів, забезпечення сучасними навчальними матеріалами;
  • пілотування підготовки магістрів з медичних та фармацевтичних спеціальностей на основі ступеня молодшого бакалавра інтегрованого природничо-математичного спрямування (біологія, фізика, математика, хімія);
  • створення умов для академічної мобільності студентів;
  • посилення практичної підготовки студентів.

Для оцінювання навчальних досягнень студентів впроваджено єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ), який включає чотири компоненти:

  • інтегрований тестовий іспит «КРОК»,
  • об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит,
  • міжнародний іспит з основ медицини IFOM),
  • іспит з англійської мови професійного спрямування.

Організація оцінювання також передбачає залучення національних та міжнародних експертів та інституцій до формування бази тестових завдань, підписання меморандумів про взаємне визнання його результатів.

Додипломна медична освіта повинна стати першим кроком на шляху становлення кваліфікованого та вмотивованого спеціаліста, здатного надавати якісні медичні послуги пацієнтам.

Детальніше...