Мережа лікарень

Мережа закладів вторинної допомоги включає заклади, в яких надають амбулаторну і стаціонарну допомогу за багатьма спеціалізаціями.

Для ефективного використання її потужностей і надання якісних медичних послуг в Україні з 2017 року створюються госпітальні округи, в яких заклади об’єднуються функціонально (їхня автономність не змінюється).
Нині утворено 92 округи у 24 регіонах України – від одного (як у м. Києві, Харківській та Львівській областях) до дев’яти (як в Одеській області).

Госпітальні округи утворюються з урахуванням робочого навантаження закладів охорони здоров’я, часової доступності медичної допомоги, поточної ситуації на території (демографія, захворюваність тощо) та клінічних маршрутів пацієнтів.

Процес формування госпітального округу супроводжується оцінкою мережі лікарень та картуванням надання послуг.
Госпітальний округ повинен мати принаймні одну лікарню інтенсивного лікування першого рівня (обов’язково) та одну лікарню інтенсивного лікування другого рівня (за потреби), до яких можна дістатися не більше як за 60 хвилин. Решта лікарень перепрофілюються відповідно до потреб території.

Заклади – учасники госпітального округу утворюють госпітальну раду – дорадчий орган, який визначає проблемні питання, координує співпрацю, формує пропозиції щодо розвитку охорони здоров’я в межах округу, організації та фінансування медичної допомоги в окрузі.

Госпітальна рада формує план розвитку округу на період від трьох до п’яти років, який затверджується рішенням місцевих рад. План включає оптимальний розподіл функцій між закладами, пропозиції (можливості та ризики) щодо визначення закладів лікарнями інтенсивного лікування І чи ІІ рівнів та щодо перепрофілювання інших закладів, а також фінансування заходів, включених до плану.

Очікується, що мережа закладів, сформована з урахуванням потреб населення та результатів оцінки і картування закладів, буде більш ефективною щодо якості та доступності наданих послуг.

Детальніше...
Детальніше у розділах: