Оцінка мережі лікарень ГО

Оцінка мережі закладів у межах госпітального округу спрямована на те, щоб визначити, яка з лікарень може бути лікарнею інтенсивного лікування і які послуги будуть найбільш ефективними в інших закладах.

Для якісного, оперативного та уніфікованого проведення оцінки розроблено методологію, яка оцінює заклади госпітального округу за такими чотирма напрямами (44 критерії):

  • покриття потреб населення (8 критеріїв): обсяг ключових послуг (таких як пологи, екстрена допомога, лікування серцевих нападів та інсультів);
  • функціональні потужності (14 критеріїв): кількість лікарів, ліжко-місць та обладнання;
  • невідкладність надання медичних послуг (8 критеріїв): частка пацієнтів з інсультами, інфарктами тощо порівняно з іншими закладами;
  • функціональна ефективність (14 критеріїв): завантаженість персоналу та обладнання, середня тривалість перебування, показники смертності.

Наступним кроком після оцінки мережі закладів є їх картування.

За результатами цих двох процесів формується рейтинг закладів щодо можливості перепрофілювання в лікарні інтенсивного лікування. Пропозиції щодо перепрофілювання інших закладів також готує госпітальна рада.
Потім лікарні оцінюються на відповідність критеріям щодо обсягу послуг та охоплення населення, які затверджено МОЗ (зокрема щодо кількості пологів та лікування інсультів).

Заключний етап у формуванні пропозицій – це подальша оцінка потенціалу закладів (розрахунок вартості ліжко-дня, пролікованого випадку; оцінка стану будівлі, під’їзних шляхів та можливості їх покращення тощо.
Методологія оцінки пройшла пілотування на базі Чортківського госпітального округу Тернопільської області, упродовж 2019 року її буде застосовано ще в дев’яти регіонах України.

Детальніше...
Детальніше у розділах: