Програма медичних гарантій

Впровадження програми медичних гарантій почалося з 1 січня 2018 року, як це визначено Законом «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Програма медичних гарантій стала новаторським для нашоїкраїни механізмом надання медичних послуг належної якості закошти Державного бюджету.Новації програми стосуються таких сфер:

1. Зміст та обсяг допомоги:

 • Визначено вісім видів медичної допомоги, які включаються допрограми (інші види медичної допомоги надаються таоплачуються за іншими механізмами): екстрена, первинна,вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована),паліативна медична допомога, медична реабілітація, медичнадопомога дітям до 16 років та медична допомога у зв’язку звагітністю та пологами.
 • У межах кожного виду медичної допомоги визначаєтьсяперелік медичних послуг (у тому числі медичних виробів) талікарських засобів, які відшкодовуються державним коштом.

2. Фінансування програми:

 • Встановлюються тарифи оплати надання медичних послуг,лікарських засобів та медичних виробів, які надаютьсяпацієнтам за програмою медичних гарантій; до тарифів можутьзастосовуватися коригувальні коефіцієнти та різні моделірозрахунку, проте принцип рівності тарифів на всій територіїУкраїни є обов’язковим.
 • Впроваджено методику розрахунку тарифів та коригувальнихкоефіцієнтів.
 • Впроваджено принцип «Гроші ходять за пацієнтом»: оплатапраці медичного працівника і закладу загалом залежить відобсягу наданих ними послуг.
 • Програма медичних гарантій затверджується у складі законупро Державний бюджет України на відповідний рік, обсягкоштів на неї повинен становити не менше 5 відсотків валовоговнутрішнього продукту України, а видатки на програму маютьстатус захищених статей видатків бюджету.

3. Організація діяльності системи охорони здоров’я:

 • Утворено Національну службу здоров’я України (НСЗУ) –центральний орган виконавчої влади, який оплачує коштомДержбюджету надання медичних послуг закладам на підставіукладених з ними договорів.
 • Для можливості отримання таких коштів від НСЗУ закладохорони здоров’я повинен мати статус підприємства (тобтопройти автономізацію).
 • НСЗУ може укладати договори з лікарями-ФОП, які маютьліцензію на медичну діяльність, якщо з цими лікарями пацієнти підписали декларації про вибір лікаря.
 • Для організації обміну інформацією утворено електроннусистему охорони здоров’я (eHealth), в якій медичні інформаційнісистеми, встановлені в закладах охорони здоров’я, підключенодо центральної бази даних; впровадження eHealth дає змогуперейти на електронний документообіг, прискорити таспростити оформлення документів, впровадити прозорий облікта моніторинг.

4. Організація надання допомоги:

 • Пацієнти вільно вибирають лікаря первинної допомоги(сімейного лікаря, педіатра або терапевта), з яким підписуютьдекларацію.
 • Отримання послуг вторинної, третинної допомоги тощовідбувається за направленням лікаря первинної допомоги (крімвипадків, визначених законом).

У 2018–2019 роках програма медичних гарантій впроваджується в первинній медичній допомозі. В інших видах медичної допомоги, включених до програми,впроваджуються пілотні проекти в межах окремих регіонів,видів послуг або закладів.
З 2020 року програма медичних гарантій повинна діяти у всіхвосьми видах медичної допомоги, визначених законом.

Впровадження програми стало поштовхом до подальших змін узакладах, які надають медичну допомогу за програмоюмедичних гарантій, зумовивши потребу в перегляді мережізакладів, їх оснащення, фінансового та кадрового забезпечення тощо.

Детальніше...
Детальніше у розділах: