Первинна медична допомога

Заклади первинної медичної допомоги (ПМД) стали пілотним майданчиком для відпрацювання фінансових та організаційних механізмів надання допомоги за програмою медичних гарантій.

Порядок надання ПМД набув чинності з 1 липня 2018 року.

Первинна медична допомога включає:

  • 17 медичних послуг, зокрема таких як динамічне спостереження, діагностика та лікування найбільш поширених захворювань і станів, призначення лікарських засобів, направлення для отримання пацієнтом інших видів допомоги, ведення неускладненої вагітності тощо. Лікарі первинної допомоги також виконують щеплення, оформлюють документацію (в тому числі довідки, листки непрацездатності та свідоцтва про смерть);
  • медичні втручання для груп пацієнтів з підвищеним ризиком розвитку захворювань (таких як гіпертонічна хвороба та інші серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, ВІЛ-інфекція, туберкульоз та три види раку);
  • вісім видів лабораторних та інструментальних досліджень: загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, глюкозу крові, загальний холестерин, вимірювання артеріального тиску, електрокардіограму, вимірювання ваги, зросту, окружності талії, швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити.

Первинну медичну допомогу від інших видів допомоги відрізняє те, що на цьому рівні пацієнт реалізує право вільного вибору лікаря та підписує з ним декларацію. Подальший клінічний маршрут пацієнта здійснюється за направленням лікаря ПМД (крім випадків, визначених законом).

Крім того, звернення пацієнта до лікаря фіксується в медичній документації відповідно до Міжнародної класифікації первинної допомоги (ICPC-2-Е); ця практика, попри свою ефективність, є досить новою для України.

Заклади первинної допомоги пройшли процеси автономізації та приєднання до електронної системи охорони здоров’я. Їх мережа формується з урахуванням оптимального обсягу практики, яка становить 1 800 осіб на одного лікаря загальної практики – сімейного лікаря; 2 000 осіб на одного лікаря-терапевта та 900 осіб на одного лікаря-педіатра.

У сучасній охороні здоров’я на первинну допомогу покладаються, крім інших, дві важливі функції: гейткіпінгу щодо інших видів допомоги (тобто зменшувати самолікування і самозвернення до лікарень) та профілактичної роботи, яка сприяє промоції та збереженню здоров’я пацієнтів.

Детальніше...
Детальніше у розділах: