Реформа

Масштабні та комплексні зміни в охороні здоров’я розпочалися після схвалення Кабінетом Міністрів України Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я (2016 рік) та прийняття Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (2017 рік).

Програма медичних гарантій, закріплена в цих документах, почалася на рівні первинної медичної допомоги.

Ключовими елементами для її впровадження були автономізація закладів (перетворення на комунальні некомерційні підприємства), утворення Національної служби здоров’я України (оплата медичних послуг, наданих закладами) та формування електронної системи охорони здоров’я, на основі якої здійснюються документообіг, облік наданих послуг та ведення медичної картки пацієнта.

Усі ці елементи запрацювали на основі принципу «Гроші ходять за пацієнтом»: пацієнт обирає лікаря та підписує з ним декларацію – заклад, який уже став автономним, укладає договір з НСЗУ – НСЗУ державним коштом оплачує закладу послуги, надані пацієнтові.

З 2020 року програма медичних гарантій повинна охопити ще сім видів медичної допомоги (вторинну, третинну, екстрену, паліативну тощо).

Одночасно відбуваються зміни в інших напрямах охорони здоров’я, таких як забезпечення лікарськими засобами, екстрена допомога, трансплантація, громадське здоров’я тощо.

Для підвищення якості надання послуг удосконалюються вимоги до медичної освіти та професійної кваліфікації медичних працівників, оновлюються клінічні протоколи надання найбільш поширених видів медичної допомоги.

Зміни в охороні здоров’я відбуваються у всіх регіонах (від села до великого міста) і залучають до прийняття процесів не лише фахівців (медичних працівників та управлінців, фармацевтів, виробників ліків тощо), а й громади, приватний сектор, кожного окремого громадянина.

На сторінках платформи подано інформацію про зміни за окремими напрямами охорони здоров’я (програма медичних гарантій, лікарські засоби, медична освіта, громадське здоров’я, госпітальні округи, електронна система охорони здоров’я, трансплантація).

Детальніше...
Детальніше у розділах: