Законодавство України про охорону здоров’я базується на Конституції України і складається з цих Основ та інших прийнятих відповідно до них актів

Викладено модель громадського здоров’я, розподіл повноважень на національному,
регіональному та місцевому рівнях, фінансування, програми, взаємодія з ПМД.