Трансплантація

Трансплантація людських клітин, органів і тканин стала впродовж останніх 50 років успішним і часто – безальтернативним методом збереження життя та відновлення функцій організму.

Для розв’язання в Україні проблеми трансплантації у 2018 році прийнято Закон «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», яким, зокрема, визначено:

  • які саме анатомічні матеріали використовуються для трансплантації та/або виготовлення біоімплантів;
  • хто може і хто не може бути донором;
  • як особа може дати згоду/незгоду на донорство або відкликати своє рішення;
  • як приймається рішення і як здійснюється вилучення анатомічних матеріалів у живої особи та у померлої особи;
  • як приймається рішення про трансплантацію та як враховується згода реципієнта;
  • як відбувається співпраця з іншими державами та міжнародними організаціями щодо обміну даними та анатомічними матеріалами для трансплантації.

Серед новацій цього Закону, які визначатимуть подальше функціонування галузі, зокрема, такі:

  • створюється Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ), яка міститиме дев’ять реєстрів і взаємодіятиме з електронною системою охорони здоров’я, іншими реєстрами (у тому числі на міждержавному рівні);
  • затверджується презумпція незгоди особи на посмертне донорство; регулюється порядок надання письмової згоди, незгоди, відкликання згоди на донорство та внесення цих даних до паспорта громадянина України або до водійського посвідчення;
  • запроваджується посада трансплант-координатора (він забезпечує отримання анатомічних матеріалів та їх надання для подальшої трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів) з подальшим внесенням професії «трансплант-координатор» до Класифікатора професій та організацією навчання з питань трансплант-координації;
  • утворюється центральний орган виконавчої влади з питань трансплантації, серед завдань якого – адміністрування ЄДІСТ, організація трансплант-координації, міжнародного співробітництва в цьому напрямі.

Ці та інші зусилля повинні забезпечити системний розвиток галузі, яка здатна бути єдиним порятунком життя людини і повернути їй максимально можливу якість здоров’я.

Детальніше...
Детальніше у розділах: