Реєстр донорів

Основні положення щодо донорства анатомічних матеріалів урегульовано Законом «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» (2018 рік) та документами, прийнятими на його виконання.

Вони стосуються, зокрема, згоди на донорство (а також заборони донорства), віку, стану здоров’я донора та заборони донорства.

Згода на вилучення анатомічних матеріалів:

Особа може бути донором тільки після надання письмової згоди бути донором упродовж свого життя (прижиттєве донорство) або після смерті (посмертне донорство). Іншими словами, в Україні діє принцип презумпції незгоди на донорство, тобто якщо згоди нема, то донор проти.

Вік донора:

Живим донором анатомічних матеріалів може бути лише повнолітня дієздатна особа за її згодою, а донором гемопоетичних стовбурових клітин може в окремих випадках бути також особа віком до 18 років за її згодою (до 14 років – за згодою батьків/законних представників).

Стан здоров’я донора:

Вилучення анатомічного матеріалу у живого донора дозволяється за наявності висновку консиліуму лікарів про можливість такого вилучення після повного медичного обстеження донора та за умови, що завдана його здоров’ю шкода буде меншою, ніж небезпека, що загрожує життю реципієнта.

Заборонено вилучати анатомічні матеріали у деяких категорій живих та померлих осіб, перелік яких визначено законом.

Реєстри, пов’язані з донорами

Дані стосовно донорства вносяться до кількох реєстрів, включених до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ), серед них.

Два реєстри стосуються живих донорів (окремо для анатомічних матеріалів та для гемопоетичних стовбурових клітин).

Два реєстри стосуються посмертного донорства. До першого з них вносяться дані про згоду/незгоду особи на донорство та про особу, яка уповноважена повідомити таку згоду/незгоду після смерті потенційного донора; другий реєстр містить перелік таких уповноважених осіб і повідомленої ними згоди потенційного донора..

Дані, внесені до цих (та інших) реєстрів ЄДІСТ, мають різний ступінь доступу та охороняються законом про захист персональних даних. Загальнодоступною буде форма надання згоди/незгоди на донорство або зміни цього рішення.

Взаємодія реєстрів донорів з іншими реєстрами ЄДІСТ дасть змогу автоматично формувати пару донор-реципієнт, знайти донора та/або анатомічні матеріали в будь-якому куточку країни, тим самим сприятиме своєчасному та якісному наданню послуг трансплантації в Україні.

Детальніше...
Детальніше у розділах: