ЄДІСТ

Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ) повинна запрацювати з 1 січня 2020 року. Вона створюється для інформаційного забезпечення надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією.

Система міститиме великий масив даних і включатиме дев’ять реєстрів різного ступеня доступу до них, зокрема два реєстри щодо надання згоди/незгоди на посмертне донорство, реєстр матеріалів для трансплантації, два реєстри донорів, по одному – для реципієнтів та осіб з трансплантованим матеріалом, реєстр закладів у сфері трансплантації та реєстр трансплант-координаторів.

Розпорядником та адміністратором ЄДІСТ буде центральний орган, що координуватиме трансплантацію.
Пошук пари донор-реципієнт здійснюється в автоматичному режимі під час кожного внесення відомостей про живого донора, реципієнта або про анатомічні матеріали людини з урахуванням комплексу показників.

Впровадження ЄДІСТ дасть змогу:

  • мінімізувати помилки (а також зловживання) при прийнятті рішень;
  • забезпечити дотримання черговості та справедливості при розподілі анатомічного матеріалу;
  • обмінюватися інформацією про наявні анатомічні матеріали з відповідними інформаційними системами іноземних держав та міжнародних організацій;
  • полегшити ведення пацієнтів після трансплантації.
Детальніше...